Regnskapsførerdagen 2017

Hvordan kan du unngå ubehagelige overraskelser ved bokettersyn? Når bør du informere styret? Hvilket ansvar har du som regnskapsfører? Hvilke feil har andre gjort – som du kan lære av?

Hopp til bestilling
09.00-15.45 2. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

Hva kan og bør styret og eiere av et selskap forvente og kreve av egen organisasjon, ekstern regnskapsfører, revisor og andre rådgivere? Hvordan sikrer en at regnskapet gir et godt nok grunnlag for gode beslutninger samt at en unngår overraskelser ved et bokettersyn?

Gjennom en rekke praktiske eksempler belyses regnskap-, skatt- og selskapsrettslige problemstillinger som regnskapsfører, revisorer og andre rådgivere må ta stilling til.

Vi ser blant annet på:

 • Skatteplikt for deltakelse på turer/arrangement for styre, ansatte og forretningsforbindelser
 • I hvilken grad et selskap kan dele ut gaver uten at dette anses som utbytte for aksjonær
 • Tilordning av inntekter innen et konsern
 • Konsekvenser av feiltransaksjoner med gjenkjøpsrett mellom aksjonær og selskap
 • Styreansvar – informasjon direkte til styret?
 • Manglende forståelse for skatte- og merverdiavgiftsmessige spørsmål med tilhørende uriktig rapportering – ledelsens ansvar
 • Hvordan bruke reglene i aksjeloven på en effektiv og lønnsom måte for selskapet og aksjonærene?
 • Hvordan ivaretar styrets ansvar etter aksjeloven?

Det tas utgangspunkt i relevante dommer og uttalelser med tilhørende konsekvenser og etterfølgende læring.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 12.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time bokføring
  • 2 timer finansregnskap
  • 1 time god regnskapsføringsskikk
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett
  • 3 timer regnskap
  • 1 timer annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Dag Ramsberg
  • Statsautorisert revisor Dag Ramsberg er partner i BDO. Han har sitt spesialfelt innen arv og generasjonsskifte, kjøp og salg av virksomheter, fusjon og fisjon samt omdannelser.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Søderberg og Partners Advokater. Han har tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv