Regnskapsførerdagen

Hopp til bestilling
09.00-15.45 2. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

 

Hva kan og bør styret og eiere av et selskap forvente og kreve av egen
organisasjon, ekstern regnskapsfører, revisor og andre rådgivere? Hvordan sikrer en at regnskapet gir et godt nok grunnlag for gode beslutninger samt at en unngår overraskelser ved et bokettersyn?

Gjennom en rekke praktiske eksempler belyses regnskap-, skatt- og selskaps-rettslige problemstillinger som regnskapsfører, revisorer og andre rådgivere må ta stilling til.

Vi ser blant annet på:

• Skatteplikt for deltakelse på turer/arrangement for styre, ansatte og forretningsforbindelser
• I hvilken grad et selskap kan dele ut gaver uten at dette anses som
utbytte for aksjonær
• Tilordning av inntekter innen et konsern
• Konsekvenser av feiltransaksjoner med gjenkjøpsrett mellom aksjonær og selskap
• Styreansvar – informasjon direkte til styret?
• Manglende forståelse for skatte- og merverdiavgiftsmessige spørsmål med tilhørende uriktig rapportering – ledelsens ansvar
• Hvordan bruke reglene i aksjeloven på en effektiv og lønnsom måte for selskapet og aksjonærene?
• Hvordan ivaretar styrets ansvar etter aksjeloven?

Det tas utgangspunkt i relevante dommer og uttalelser med tilhørende
konsekvenser og etterfølgende læring.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time bokføring
  • 2 timer finansregnskap
  • 1 time god regnskapsføringsskikk
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett
  • 3 timer regnskap
  • 1 timer annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Dag Ramsberg
  • Statsautorisert revisor Dag Ramsberg er partner i BDO. Han har sitt spesialfelt innen arv og generasjonsskifte, kjøp og salg av virksomheter, fusjon og fisjon samt omdannelser.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er partner i Formuesforvaltning Advokatkontor DA. Han ha tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv