God Regnskapsføringsskikk

Hopp til bestilling
09.00-15.45 1. november Grand Hotel, Oslo
Medlem: 3 300 Kr Øvrige: 3 800 Kr

 

GRFS angir detaljerte regler for adferd i forbindelse med regnskapsføreroppdrag som det kan være krevende å forholde seg til i det daglige. Normene er rettsliggjort gjennom regnskapsførerloven § 2, slik at det samtidig foreligger en rettslig plikt til å følge dem. Utfordringen er hvordan en best mulig implementerer normene i den daglige drift, og samtidig oppnår forståelse hos ansatte og kunder for viktigheten av å følge dem.

I tillegg til nyheter og endringer siste år, vil vi i år fokusere på:

• Betalingsoppdrag – nytt fra 2017
• Hvordan implementere og anvende GRFS i virksomheten?
• Hvordan implementere kundene?
• Mulige konsekvenser når reglene ikke følges
• Hvordan forberede seg før, under og etter en kontroll?
• Erfaringer fra foretatte individuelle tilsyn
• Erfaringer fra tematilsyn
• GRFS og IKT-sikkerhet
• Klagenemnda og domstolenes praksis
• Hvitvaskingsregelverket – når har en rapporteringsplikt
• Risikostyring og internkontroll – hva er de kritiske risikoene

Kunnskap og forståelse for GRFS er nødvendig for å bli en god og effektiv regn-skapsfører. Alle som arbeider med regnskap og rapportering, også i bedrifter og organisasjoner, bør kjenne GRFS.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990,-.

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 7 timer god regnskapsføringsskikk
  • Revisorer:
  • 7 timer annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat og fagsjef for kurs i Skattebetalerforeningen. Han har lang erfaring som foredragsholder, blant annet fra Bondelaget.

 • Tid

 • Sted

  Grand Hotel, Oslo

Legg i handlekurv