Utleie: Kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt

Utleie – kapitalinntekt? Antall leiligheter/antall kvadratmeter

Ved utleie av bolig har jeg forstått at så lenge antall leiligheter ikke overstiger 4 betraktes leien som kapitalavkastning. Det samme gjelder for utleie av f.eks butikklokaler/kontor som er mindre enn 500 kvm = kapitalavkasning. Ved utleie av 5 eller flere leiligheter er dette å betrakte som næringsinntekt, tilsvarende dersom næringsarealet overstiger 500 kvm.Jeg mener å ha disse grensene fra «Skattebetaleren».

Vis svaret

Sameie – utleie

Når to eller flere som driver en utleievirksomhet sammen; når utleie arealet utgjør mer enn 500 m2, og ligningsmyndighetene mener det er næring; er det riktig at bruttolignede sameier ikke kan drive «næring», og at det så snart som at virksomheten blir å betrakte som næring, så må man omdefinere bruttolignet sameie til deltagerlignet selskap, og registrere som f.eks. ANS i Brønnøysund?

Vis svaret

Utleie av fast eiendom – kapital eller virksomhet

Når man leier ut inntil fire boenheter skal leieinntekten anses som kapitalinntekt. Er det en grense for leiesum per boenhet?

Vis svaret

Utleieleiligheter – høyere skatt

Hei! Jeg er en av mange som har drevet med utleie i mange år, og nå plutselig må fylle ut næringsoppgave og personinntektsskjema. Så vidt jeg skjønner må jeg betale mye mer skatt enn før! Kan det stemme? Jeg har sju leiligheter, som jeg har kjøpt gjennom mange år. Hva skal jeg føre opp som skjermingsgrunnlag?

Vis svaret

Inntekt fra utleievirksomhet i skattemeldingen

Jeg leier ut en del leiligheter. Hva skal jeg føre i skattemeldingen?

Vis svaret

Gjeld i utleievirksomhet

Jeg har litt gjeld på noen av leilighetene jeg eier, har det noen betydning?

Vis svaret

Utleievirksomhet – beløp i næringsoppgaven

Hvilket tall skal jeg bruke på leilighetene i næringsoppgaven, er det formuesverdi som skal brukes?

Vis svaret

Utleie av seks leiligheter – hvilke skjemaer

Jeg har seks leiligheter som jeg kjøpte i perioden 2011 -2013. Jeg leier ut alle og har skjønt at jeg nå skal skatte mer av overskuddet enn jeg har gjort tidligere. Jeg har tidligere bare fylt ut skjema for utleie av fast eiendom, kan jeg fortsette med det?

Vis svaret