Utleie av fast eiendom

Hvis virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan man da fakturere husleie med mva?

Vis svaret