Utleie av fast eiendom

Mva på husleie

Skal det beregnes mva på husleie? Nei, utleie av fast eiendom er som hovedregel ikke momspliktig. Det betyr at når man for eksempel leier bolig eller næringslokaler er det ikke…

Vis svaret

Når må en fremleier registrere seg for utleie?

Når må en fremleier registrere seg for utleie? Hvis fremleier leier av en som er frivillig registrert, så må også fremleier frivillig registreres.

Vis svaret

Kan utleier velge å være momspliktig?

Kan utleier velge å være momspliktig? Ja, utleier kan velge å registreres for utleien i Merverdiavgiftsregisteret. Forutsetningen er at lokalene leies ut til leietakere som er momspliktige. Det er bare…

Vis svaret

Hvis virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan man da fakturere husleie med mva?

Hvis virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan man da fakturere husleie med mva? Nei, da skal man ikke fakturere husleien med moms. Selv om virksomheten allerede er registrert etter…

Vis svaret

Må man søke om frivillig registrering?

Må man søke om frivillig registrering? Det er svært viktig at man faktisk søker om frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Selv om en virksomhet allerede er momsregistrert for annen type virksomhet,…

Vis svaret

Kan man kreve fradrag for fellesareal?

Kan man kreve fradrag for fellesareal? Fellesareal som inngangsparti, trapper, heiser, korridorer som ikke er utleid, men som benyttes av leietakerne, har utleier fradragsrett for i den grad de benyttes…

Vis svaret

Fra hvilket tidspunkt gjelder den frivillige registreringen?

Fra hvilket tidspunkt gjelder den frivillige registreringen? Den frivillige registreringen gjelder fra den termin man søker. Sendes for eksempel registreringssøknad inn 4.juni, gjelder registreringen fra og med 3.termin, som omfatter…

Vis svaret

Kan utleiers og leietakers fradragsrett være forskjellig?

Kan utleiers og leietakers fradragsrett være forskjellig? Utleiers fradragsrett kan være større enn fremleiers fradragsrett. A eier bygget og leier ut til B, som fremleier lokalene videre til C (butikk)og…

Vis svaret

Kan registreringen få tilbakevirkende kraft?

Kan registreringen få tilbakevirkende kraft? Nei, frivillig registrering får først betydning fra den termin hvor man faktisk søker. Sendes søknaden inn 30. mai gjelder den fra 3. termin (mai-juni), og…

Vis svaret