Utdanning

Fradrag for flyopplæring

Hei! Jeg jobber som flyger. I år begynte jeg å fly en ny flytype, og måtte betale opplæringen for dette selv (blant annet en del timer med instruktør). Kan jeg få fradrag for utgiftene?

Vis svaret

Fradrag for utdanning

Jeg driver privatpraksis som psykologspesialist. Skattekontoret vil ikke akseptere fradragsrett for utgifter jeg har hatt til seminarer og kurs i forbindelse med min utdanning til psykoanalytiker. Hvordan skal jeg beskrive disse utgiftene slik at det er fradragsberettiget? Det er vanlig blant mine kollegaer å trekke fra slike utgifter.

Vis svaret

Skattetrekk for etterutdannelse

Jeg holder på med etterutdannelse som jeg betaler selv, og lurer på om jeg kan få fradrag for dette?

Vis svaret

Fradrag for reise og studier?

Jeg har arbeidet i Norge. Nå skal jeg reise til Tyskland for å studere heltid. Kan jeg da trekke ifra reiseutgifter fra Norge til innreiseland og skolepenger?

Vis svaret

Fradrag for utgifter til utdanning

Jeg gikk ut i ulønnet studiepermisjon og startet et fulltidsstudium i utlandet høsten 2018. Skolepengene betales av arbeidsgiver og denne ytelsen er skattefri for meg. Daglige utgifter dekkes av studielån (jeg får ikke stipend pga for høy lønn i 2017) og oppsparte midler. Men mye av dette er utgifter til bøker, kopier, reise til studiested osv. Kan jeg be om fradrag for disse kostnadene?

Vis svaret