Utbytte

Tilbakebetaling av kildeskatt på aksjeutbytte

Jeg har emigrert fra Norge, men har utbytte fra norske aksjer som jeg er skattepliktig for her. Selskapet har trukket 25 prosent skatt ved utbetaling, men i henhold til skatteavtalen…

Vis svaret

Utbytte fra USA

Jeg går ut fra at man får skjermingsfradrag for utbytte fra selskaper i EØS, men får man det også når det gjelder utbytte fra selskaper utenom EØS, for eksempel i…

Vis svaret

Aksjeutbytte

Kanskje et enkelt spørsmål; Har aksjer i Statoil – og har mottatt utbytte – skal hele dette utbytte i sin helhet oppføres i selvangivelsen? Aksjeutbytte minus et såkalt skjermingsfradrag er…

Vis svaret