Telefon og bredbånd

Telefongodtgjørelse

Jeg mottar 8000 kroner i telefon- og bredbåndgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og lurer på beskatning og føring i skattemeldingen?

Vis svaret

To arbeidsgivere – beskatning av fordel

Jeg jobber for to forskjellige arbeidsgivere (50 % hos hver). Av min ene arbeidsgiver får jeg dekket bredbåndsutgifter (kr 4.200 i året), mens den andre betaler mobiltelefonen min (ca kr 5.000 i året). Jeg har forstått at det skattepliktige beløpet skal settes til kr 4.392, men betyr dette at jeg skal skattlegges for kr 4.392 hos hver arbeidsgiver?

Vis svaret

Mobiltelefon dekket av jobben

Jeg har en mobiltelefon som jeg bruker både i jobb og privat. Regningen for 2016 var på totalt 10.000 kroner, og jeg har selv betalt halvparten. Må arbeidsgiver da innrapportere noen skattepliktig fordel på meg?

Vis svaret

Arbeidsgivers dekning av telefonutgifter

Dersom en arbeidsgiver dekker alle telefonene som en arbeidstaker eier, spiller det da noen rolle HVEM som bruker telefonene? Tenk deg at en arbeidtaker eier alle familiens mobiler, må mobilene brukes (kun) av den som får fradraget og fordelspåslaget?

Vis svaret