Tap på fordring/banksparing

Tap ved innfrielse av kausjon

Vi har en kunde som i dag eier 100 prosent av et aksjeselskap, som han også er daglig leder av. Selskapet har en kassekreditt med øvre grense på 250.000 kroner. Kassakreditten er sikret med pant i eiers privatbolig med samme beløp. Nå har selskapet gått konkurs, og banken krever kassakreditten innfridd under kausjonsansvaret (eller egentlig pant for annens gjeld). Banken får sitt oppgjør på 250.000 kroner. Vil eier kunne kreve fradrag for hele denne summen i sin skattemelding? Beløpet må jo kunne anses som tapt i sin helhet siden regresskravet kan rettes mot et aksjeselskap som faktisk ikke lenger eksisterer.

Vis svaret

Kausjonsansvar

Jeg var medeier i et aksjeselskap som gikk konkurs. Selskapet hadde et lån som vi var kausjonister for. Dette kausjonsansvaret ble omgjort til et lån da selskapet gikk konkurs. Mitt spørsmål blir: Kan jeg føre enten hele kausjonsbeløpet som fradrag, betalte avdrag som fradrag eller er det ingen fradrag på dette?

Vis svaret