Skjemaer

Arvede aksjer og selvangivelsen

Min gamle far døde for tre år siden. Han hadde noen få aksjer som jeg arvet og måtte betale arveavgift på. Aksjene ble solgt for et år siden. Jeg har…

Vis svaret

Utenlandske aksjer – utfylling av skjema

Jeg har ervervet aksjer i utenlandsk selskap i flere omganger. Må jeg fylle ut en kolonne i skjemaet RF-1059 for hvert erverv, eller kan jeg bruke gjennomsnittlig kjøpesum? Du må…

Vis svaret

RF-1059 – valutaomregning ved utenlandske aksjer

Skal aksjeskjemaet RF-1059 for utenlandske aksjer fylles ut i norske kroner eller i utenlandsk valuta? Skjemaet skal fylles ut med norske kroner. Du må altså regne om fra utenlandsk til…

Vis svaret

Utenlandske aksjer. Føring av RF1059

Jeg har 2 utenlandske aksjer med totalt med hhv 6 og 2 historiske anskaffelser. 1. Fører jeg disse anskaffelsene etterfølgende med en anskaffelse per kolonne? 2. Hva gjør jeg der…

Vis svaret

RF-1059 og aksjer i utlandet

Har fått opplyst fra skattekontoret at aksjer i utlandet må registreres inn i RF 1059 hvert år. Det som evt. ble registrert i 20014 må legges inn i sin helhet…

Vis svaret

Trenger jeg å levere?

I rettledning til RF-1088 side 2 står det at «Oppgaven (1088) er sendt selskapsaksjonærer til orientering og skal ikke leveres». Betyr det at mitt investeringsselskap, som handler på Børsen, ikke…

Vis svaret