Skatteregler ved salg av fritidseiendom

Salg av hytte

Jeg har innløst festetomten til hytten min. Hytten har jeg eid og brukt i ti år. Nå lurer jeg på om jeg kan selge alt skattefritt.

Vis svaret

Salg av kombinert bolig og fritidsbolig

Jeg har eid en bolig siden 2006 som min mor siden da har brukt litt under halvparten av som helårsbolig. Jeg bruker resten av boligen som min fritidsbolig når jeg seks-sju ganger i året er på ferie og helgebesøk. Nå ønsker min mor å flytte til en mer lettstelt bolig, og jeg vurderer å selge huset. Kan det gjøres skattefritt under reglene for salg av fritidsbolig?

Vis svaret

Salg av naust

Jeg har solgt et båtnaust. Området er ikke regulert til fritidsbebyggelse, og de andre naustene omkring er stort sett brukt til båtopplagring. For min del har naustet imidlertid fungert og vært brukt som en fritidseiendom. Den er innredet med møbler, kjøkkenkrok og enkle sanitære forhold. Er gevinst ved salg skattefritt eller skattepliktig?

Vis svaret

Fritidseiendom – selge skattefritt som bolig?

Dersom en hytte som har vært eid og brukt som fritidsbolig i 2 år får bruksendring fra fritidsbolig til boligeiendom, vil man da kunne ta med seg eier og brukstiden man har opparbeidet når eiendommen var fritidseiendommen slik at gevinst ved salg av boligeiendommen blir skattefri?

Vis svaret

Tapsfradrag ved hyttesalg

Jeg eier en hytte, men overveier å selge den. Vil tapet (for det blir et tap) kunne trekkes fra på skattemeldingen? Jeg overtok og betalte hytta 23.01.12, og har hele tiden brukt den selv. Hvordan ligger jeg an da hvis jeg selger i 2016 eller 2017?

Vis svaret

Salg av fritidseiendom etter skilsmisse

Jeg og eksmannen min eide sammen en hytte vi anskaffet i 1992 for 500 000 kr. Men jeg fikk hytta ved skifteoppgjøret da vi skilte oss nylig. Dersom jeg selger hytta nå, er gevinsten helt skattefri, eller må jeg skatte av halvparten av overskuddet?

Vis svaret

Skattefritt hyttesalg?

Jeg arvet en hytte i 2007 som ble regnskapsbehandlet frem til og med 2011. I tillegg har vi en annen hytte i samme kommune. Fra og med 2011 har familien brukt begge hyttene selv, men den ene har blitt leid ut i påsken i 2011 til 2013 (leieinntekter på ca kr 25.000). Vil jeg til tross for utleie i påsken hvert år kunne selge med skattefri gevinst i 2017?

Vis svaret

Eget arbeid – hytta skal selges

Jeg skal beregne gevinst ved salg av vår fritidsbolig, og mener å ha lest enten i Skattebetaleren eller i Dine Penger at en sats på kr 400 pr time kan brukes. Dette aksepterer ikke likningskontoret på Voss, og hevder at kr 200 pr time er normalsats for eget arbeid. Stemmer det?

Vis svaret

Fritidsbolig som også leies ut på helårsbasis

Jeg og min bror overtok barndomshjemmet i 1998, og bruker det i alle ferier. Min kusine bor fast i huset. Hun leier en leilighet i 2. etasje. Kan vi selge huset som fritidsbolig, skattefritt?

Vis svaret