Skatteregler ved salg av bolig

Salg av bolig som har vært utleid

Hei! Jeg arvet et gammelt hus i 1989. Verdien ble satt til 300.000 kroner. Huset ble leiet ut en del år. De siste årene har det vært i så dårlig forfatning at det har stått tomt. Nå er det solgt for 600.000 kroner. Det var en advokat som ordnet salget for et honorar på 25.000 kroner. Hvordan beregner jeg gevinsten?

Vis svaret

Tap på salg av bolig

Jeg har tapt en del penger på kjøp og salg av leilighet, hvor i skattemedlingen skal jeg føre tapet?? Er det en egen post eller skal det føres under 5.0 Tilleggsopplysninger.

Vis svaret

Skattefritt boligsalg?

Jeg og min samboer solgte min leilighet og kjøpte et felles hus sammen. Lånet på den nye huset er blitt oppført på meg, men overskuddet fra leilighetssalget står oppført på henne. Har dette ført til at vi må skatte av det overskuddet leilighetssalget ga oss? Hvordan bør vi fordele dette mellom oss.

Vis svaret

Tap på salg av bolig – kort botid

Er tap på bolig fradragsberettiget når man kun har eid boligen i 8 mnd? Kan i så fall avgifter til eiendomsmegler og staten tas med? Er det 25 prosent?

Vis svaret

Skatte av boligfortjeneste?

Jeg har solgt en bolig jeg har bodd i under et år. Men jeg investerer pengene direkte i ny bolig. Må jeg likevel skatte av fortjenesten?

Vis svaret

Inngangsverdi mm.

Kjøpte for en del år siden et hus for ca 1,5 mill. Verdi i dag 2,5 mill. Jeg har bodd der i 5 år selv og nå leid ut i 1,5 år. Vet jeg må skatte av gevinst om jeg ikke har bodd der 1 av 2 siste årene. Men hva er da inngangsverdien? 1,5mill som jeg kjøpte huset for eller ca 2,4 mill som var verdien når jeg flyttet ut av huset og startet med utleie? Vet også jeg kan trekke fra driftskostnader. Betyr dette at jeg kan sette en passe timespris på meg selv for feks gressklipping eller skifte av vindu om dette er vedlikehold?

Vis svaret

Næringsdrift fra bolig – og senere salg

Dersom en driver virksomhet og bruker stuen i boligen til kontor nå og da, kan dette få konsekvenser for en eventuell senere realisasjon med kravene om bo- og eiertid?

Vis svaret

Brukshindring og skattefritt salg

Jeg kjøpte en leilighet i en annen by for seks år siden som jeg hele tiden har hatt planer om å flytte til sammen med kona, men på grunn av sykdom har jeg ikke hatt anledning. Etter kjøp av leiligheten har jeg utviklet en muskelsykdom som etter hvert har gjort det umulig for meg å gå i trapper, og leiligheten jeg hadde tenkt å flytte til ligger i 3. etasje uten heis… Nå har vi solgt den. Noen mulighet for skattefri gevinst selv om den aldri er brukt av meg?

Vis svaret