Skatteregler ved salg av bolig

Skatte av boligfortjeneste?

Jeg har solgt en bolig jeg har bodd i under et år. Men jeg investerer pengene direkte i ny bolig. Må jeg likevel skatte av fortjenesten?

Vis svaret

Inngangsverdi mm.

Kjøpte for en del år siden et hus for ca 1,5 mill. Verdi i dag 2,5 mill. Jeg har bodd der i 5 år selv og nå leid ut i 1,5 år. Vet jeg må skatte av gevinst om jeg ikke har bodd der 1 av 2 siste årene. Men hva er da inngangsverdien? 1,5mill som jeg kjøpte huset for eller ca 2,4 mill som var verdien når jeg flyttet ut av huset og startet med utleie? Vet også jeg kan trekke fra driftskostnader. Betyr dette at jeg kan sette en passe timespris på meg selv for feks gressklipping eller skifte av vindu om dette er vedlikehold?

Vis svaret

Næringsdrift fra bolig – og senere salg

Dersom en driver virksomhet og bruker stuen i boligen til kontor nå og da, kan dette få konsekvenser for en eventuell senere realisasjon med kravene om bo- og eiertid?

Vis svaret

Brukshindring og skattefritt salg

Jeg kjøpte en leilighet i en annen by for seks år siden som jeg hele tiden har hatt planer om å flytte til sammen med kona, men på grunn av sykdom har jeg ikke hatt anledning. Etter kjøp av leiligheten har jeg utviklet en muskelsykdom som etter hvert har gjort det umulig for meg å gå i trapper, og leiligheten jeg hadde tenkt å flytte til ligger i 3. etasje uten heis… Nå har vi solgt den. Noen mulighet for skattefri gevinst selv om den aldri er brukt av meg?

Vis svaret

Realisasjon av bolig, brukshindring?

Har et spørsmål i forhold til skatt på gevinst ved salg av leilighet. Jeg har de to siste årene leid ut min leilighet da jeg har studerte i en annen by. Er det mulig å slippe skatt på evt. salgsgevinst på grunnlag av at jeg ikke kunne ta dette studiet og samtidig bo i leiligheten? Hvordan går jeg eventuelt fram?

Vis svaret

Salg av bolig som er mottatt i gave

Jeg har mottatt bolig som gave i 2003. Verdien på boligen ble fastsatt til 300.000 kroner. Boligen ble i år solgt for 700.000 kroner. Det har vært tre eiere. Hvordan skal gevinsten på boligen beregnes. Ingen av eierne har bodd i boligen selv.

Vis svaret

Salg av bolig som sønn har bebodd

Jeg kjøpte i 2011 en leilighet som skulle disponeres av min sønn i studietiden. Han bor der enda, men jeg ønsker nå å selge, og han vil kjøpe ny leilighet. Jeg lurer på om min sønn på noen måte oppfyller kravene til botid slik at skatt unngås?

Vis svaret

Fradrag for kostnader ved salg av bolig?

Vi solgte en leilighet i Oslo hvor vi hadde bodd i to år. Kan kostnadene ved salg (meglerhonorar, annonsering, oppussing i forbindelse med salg, dokumentavgift o.l.) føres til fradrag. I så fall hva og hvordan/hvilke poster?

Vis svaret