Sende inn skattemeldingen

Barn og egen skattemelding

Begge mine barn har 100.000 kroner i formue. Siden min egen formue har kommet over fribeløpet, betaler jeg formuesskatt av barnas formuer også. Når får de egen skattemelding og eget fribeløp?

Vis svaret

Ikke levert skattemelding

Jeg er næringsdrivende, og lurer på hva som skjer dersom jeg ikke leverer skattemelding?

Vis svaret

Skattemeldingen kom ikke fram

Jeg er næringsdrivende, og har fått et brev fra skattekontoret som sier at min skattemelding ikke er registrert mottatt. Hva skal jeg gjøre?

Vis svaret

Trenger jeg å levere skattemelding?

Jeg har fått tilsendt en skattemelding, og har ingen endringer eller bemerkninger. Må jeg foreta meg noe likevel?

Vis svaret

Utsettelse på skattemelding

Jeg ønsker en måneds utsettelse for innsending av skattemeldingen grunnet ekstraarbeid på beregning av gevist/tap på kjøp av aksjer. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Skattemelding og utenlandsreise

Jeg reiser til utlandet i mars, og er ikke tilbake før i begynnelsen av mai. Hva gjør jeg med skattemeldingen?

Vis svaret

Frist for innlevering av skattemelding – andel i selskap

Jeg er pensjonist men har en andel i et deltakerfastsatt skipseiende selskap. Når skal jeg levere skattemelding? Får jeg vanlig forhåndsutfylt skattemelding?

Vis svaret