Salg: Kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt

Salg av boligkontrakt

Jeg kjøpte en boligkontrakt og solgte denne videre før boligen var ferdigstilt. Dette er den eneste kontrakten jeg har kjøpt og videresolgt, og jeg regner med at dette er å anse som kapitalinntekt.

Vis svaret

Salg av nyoppført bolig – kapital eller næringsinntekt

Jeg har akkurat solgt en bolig som jeg har bygget for egen regning. Det meste av jobben med selve oppføringen har vært utført av andre, men jeg stod selv for selve malingen av huset utvendig. Jeg har ikke bodd i boligen selv, og skattemyndighetene mener at dette er å anse som næringsinntekt. Er det riktig?

Vis svaret

Salg av boliger – kapital eller næringsinntekt?

Ved utleie av boliger vet jeg at skattemyndighetene i praksis mener at man i utgangspunktet kan gå ut i fra at utleie av 4 enheter eller mindre er å anse som næringsvirksomhet. Men hvilke grenser oppstilles hvis jeg skal selge boliger? Vil salg av 4 boliger anses som kapitalinntekt?

Vis svaret