Særfradrag for sykdom

Påvirker hjelpestønad fradragsretten?

Jeg har mottatt hjelpestønad som er ment å gå til dekning av tilsyn og pleie i hjemmet. Hvordan vil dette virke inn på fradragsretten min?

Vis svaret

Mange lidelser – får jeg fradrag?

Jeg har flere forskjellige lidelser, og mine sykdomsutgifter utgjør totalt kr 21.350 i 2018. For enkelte av disse lidelsene overstiger ikke utgiftene kr 9.180 og jeg lurer derfor på om jeg likevel kan fradragsføre disse?

Vis svaret

Diabetes 2?

Hvorfor er det slik at det innefor samme kommune er noen som får fradrag for alle sine utgifter uten å måtte dokumentere disse utgiftene og noen som ikke får? Kan de faktisk kreve dokumentasjon for utgiftene? Det er vanskelig å huske kvittering når man har svært lavt blodsukker og trenger mat for å få det opp igjen. Eller for ekstra vask av sengetøy/klær pga føling om natten/dagen. Dette fører jo til at man må kjøpe ekstra tøy for det slites MYE raskere. Hva kan jeg gjøre?

Vis svaret

Fradrag for helsereiser?

Jeg lider av revmatisme og reiser derfor til Syden og varmen der to ganger per vinterhalvår. Kan jeg kreve fradrag?

Vis svaret

Særfradrag ifm sykdommer

Hvis man har diabetes og andre sykdommer som fører til ekstra utgifter rundt 15.000 kroner, men man har mistet kvitteringer. Har man noen mulighet til fradrag?

Vis svaret

Kvitteringer for alle sykdomsutgifter?

Må jeg dokumentere alle utgiftene mine med kvitteringer?

Vis svaret

Fradrag for utgifter ifbm. sønnens sykdom

Vi har en sønn på 19 år som bor hjemme. Det er vi som er foreldre som har utgiftene med sønnens sykdom. Kan en av foreldrene føre opp disse utgiftene i sin skattemelding, eller skal disse føres opp i sønnens skattemelding?

Vis svaret

Fradrag for hjelp i hjemmet?

Jeg er lam fra livet og ned, og er derfor avhengig av hjelp til diverse gjøremål i huset. Hva slags utgifter kan jeg kreve fradrag for?

Vis svaret

Tilbud innen norsk offentlig helsevesen?

Hvordan kan skattekontoret være i stand til å avgjøre om det finnes et tilbud for meg innenfor norsk offentlig helsevesen?

Vis svaret