Rentefradrag

Fordele lånekostnad – samboere

Vi er et samboerpar med felles barn. Lånet står i mitt navn, mens bolig er oppført på oss begge som formue. Hun kommer ut med formue og skatt av dette men jeg sitter med renteutgifter på 81.000 kroner og 1.4 mill. kroner i lån. Kan vi uten videre fordele denne slik at hun slipper formueskatt?

Vis svaret

Meldepliktige samboere

Vi er samboere med felles økonomi, leilighet med lån og bil. I fjor fikk vi også barn sammen. Kan vi fritt velge hvem som skal ha lånet, leiligheten og bilen (som om vi var gift), eller må vi dele alt 50/50?

Vis svaret

Fradrag for gjeld mm for samboere

Flyttet sammen med min samboer august 2018. Vi har felles økonomi og huslånet står på oss begge. Kan vi dele gjeldsrenter og gjeld likt mellom oss, eller må det bare stå på den ene parten?

Vis svaret

Fradrag for renter ved separasjon

Jeg ble separert i 2018. Min kone flyttet ut tidlig i 2018, og jeg satt alene igjen med alle utgifter, inklusive renter og avdrag på boliglånet. I skattemeldingen krevde jeg fradrag for betalte renter på lånet. Nå har skattekontoret kontaktet meg fordi min tidligere kone også har krevd fradrag – for de samme rentene! Hvem får fradraget? Vi er begge ansvarlige for lånet.

Vis svaret

Studielån i utlandet

Jeg er svensk, men bor og skatter til Norge. Jeg har studiegjeld i Sverige. Hvordan skal jeg oppgi dette, og får jeg fradrag for dette?

Vis svaret

Rentefradrag uten inntekt?

Jeg har betalt renter på lån i flere år, uten å ha hatt skattbar inntekt. Kan jeg trekke fra disse rentene i skattemeldingen når jeg kommer i jobb?

Vis svaret

Lån fra arbeidsgiver

Jeg har rentefritt billån gjennom min arbeidsgiver. Fordelen er beregnet til ca kr 7.000. Kan jeg kreve fradrag for deler av dette beløpet i min skattemelding?

Vis svaret

Brødre med felles lån

Min bror og jeg deler et lån. I hans skattemelding står dette lånet oppført i post 3.3.1/4.8.1. Lånet er på 840.576 kroner og dekker en leilighet som vi eier sammen. Dette står ikke oppført i min skattemelding. 1. må vi legge ved et felles gjeldsbrev på dette til Skattetaten. 2. Min bror er den som nyter godt av fradraget på dette lånet. Hvordan regner jeg ut hva min bror er skyldig meg?

Vis svaret