Reisefradrag

Kjøre sammen til jobben

Jeg og mannen min kjører sammen til jobben. Hvordan skal dette føres?

Vis svaret

Fradrag for reise til utdanningssted

Vi har en ansatt som skal videreutdanne seg over tre år. Han går på skole en dag og to kvelder i uken. Bedriften betaler alle bøker i tillegg til at han får full lønn under utdanningen. Spørsmålet er om han får fradrag for reisekostnader til og fra skolen i sin skattemelding?

Vis svaret

Overskudd på reisefradraget

Jeg har lang reisevei til jobben og skriver selvsagt opp dette. Men, etter at man har trukket fra beløpet 22.350 kroner – hva får jeg igjen? Alt som er til overs eller bare en liten andel av det?

Vis svaret

Reisefradrag – firmabil

Jeg har firmabil i jobben, og har altså ikke noen utgifter til å komme meg på jobben. Da får jeg vel heller ikke noe reisefradrag hjem-arbeid?

Vis svaret

Reisefradrag som student?

Jeg kjører 30 kilometer til og fra høgskolen hver dag. Har jeg mulighet til å føre opp dette som student?

Vis svaret

Trekke fra bompengeringen

Kan jeg få fradrag for det jeg har betalt i bompenger i løpet av et år?

Vis svaret

Hva blir maks reisefradrag?

Det er dårlig offentlig transport der jeg bor. Jeg sparer derfor to timers reise på å kjøre egen bil. Hvordan fører jeg det? Lengste vei og bompenger?

Vis svaret

Redusert egenandel?

Etter å ha vært i full jobb som ukependler en del år gikk jeg av på AFP 1. april 2018. Dermed kan jeg føre reisefradrag for tre måneder, men er min egenandel på reiseutgifter likevel 22.350 kroner? Eller kan jeg redusere egenandelen til 5.588 kroner?

Vis svaret

Kjøring av barn

Min eksmann har flyttet til Bergen, og barna bor hos meg i Stavanger. Vi deler på kjøring av barna når de skal til Bergen. Er det mulig å få fradragsført reiseutgifter i forbindelse med kjøring og henting?

Vis svaret