Reise

Skattepliktig overskudd på dekning av pendlerutgifter – besøksreise

Jeg får dekket pendlerreiser av arbeidsgiver. Det jeg får dekket er flybillett etter regning og kilometer mellom hjem og flyplass med 1,56 per km. Nå ser jeg at det beløpet jeg har regnet ut, kan utbetales skattefritt som pendlergodtgjørelse for reise er redusert med 22.350 kroner. Dette beløpet har arbeidsgiver innberettet som ekstra lønn, og han sier det er fordi det er et overskudd på pendlerreisedekningen. Det skjønner jeg ikke. I og med at jeg får dekket 1,56 per km og flybilletter gir det jo ikke noe overskudd?

Vis svaret

Dokumentasjon på flyreise

Vi er en bedrift med ansatte som av og til er på reisefot. De leverer reiseregning på vanlig måte. Har de vært på flyreise betaler de selv reisen. Som vedlegg…

Vis svaret

Skatt på nattillegg – utland

I det siste har jeg fått høre litt forskjellige ting vedrørende nattillegg ved utenlandsreiser. Derfor ber jeg om et klargjørende svar: Dersom en arbeidstaker reiser på tjenestereise til utlandet og…

Vis svaret

Nattillegg?

Jeg har 2 spørsmål jeg undrer på: 1.Kan langtransportsjåfører, i tillegg til kost, trekke fra nattillegg iht. statens særavtaler for reiser 5.1.3? Og hvor skal dette evt. føres i skattemeldingen?…

Vis svaret