Registrering

Én omsetningsoppgave i året

Kan jeg søke om å få levert bare én oppgave i året? Hvis omsetningen i hele året er under kr 1 000 000 (moms ikke medregnet), kan man søke om…

Vis svaret

Omsetningsoppgaver

Når skal jeg levere omsetningsoppgaver? Året er delt inn i 6 terminer, hvor januar – februar er 1.termin og mars – april er 2.termin, osv. Omsetningsoppgaven må leveres og avgiften…

Vis svaret

Fradrag for moms før registrering?

Kan jeg få fradrag for moms på varer og tjenester som er kjøpt før registrering? Når virksomheten er blitt registrert kan man søke om å få fradrag for moms på…

Vis svaret

Virksomheten kommer aldri igang

Hva skjer med fradragsført merverdiavgift hvis virksomheten ikke kommer i gang? Det er viktig å være klar over at hvis omsetningen senere ikke kommer over minstegrensen, må den fradragsførte avgiften…

Vis svaret

Forhåndsregistrering

Kan jeg søke om forhåndsregistrering? Virksomheter kan søke om å bli forhåndsregistrert, det vil si at man blir registrert før omsetningen har oversteget minstegrensen på kr 50 000. Det gjelder…

Vis svaret

Virkninger av registreringen

Hva er konsekvensen av at min virksomhet blir registrert i Merverdiregisteret? Når virksomheten er blitt registrert må man fakturere varer og tjenester med (utgående) moms. Fra samme tid får man…

Vis svaret

Når må jeg fakturere med moms?

Fra hvilket tidspunkt må jeg begynne å kreve opp moms? Det er først når man er blitt registrert at man har lov til å fakturere med moms. De første kr…

Vis svaret

Hvordan registrere virksomheten?

Man søker om å bli registrert i Merverdiregisteret ved å bruke skjemaet «Samordnet registermelding del 2 «. Det finnes mer informasjon om næringsdrivende og merverdiavgift på skatteetatens hjemmeside – se blant…

Vis svaret

Når må man registrere seg?

Når må jeg søke om registrering av min avgiftspliktige virksomhet, idet 50 000 kroners grensen er passert eller på et tidligere tidspunkt? Når man omsetter momspliktig varer og tjenester og…

Vis svaret