Refusjon

Refusjon av drosjepenger – skatteplikt?

Min sønn jobber en del tidlige morgenvakter (begynner klokken 0500), og siden det ikke går noe kollektivtrafikk på denne tiden tar han drosje og får pengene refundert av arbeidsgiver. Nå…

Vis svaret