Personfradrag/skatteklasse

Skatteklasse 2 med barn over 18?

Jeg er enslig forsørger hvor det yngste barnet ble 19 år i 2018. Han går på videregående skole og har ikke hatt inntekt i 2018. Har jeg rett på skatteklasse 2?

Vis svaret

Skatteklasse

Skal en være i en annen skatteklasse når man er gift? Hva er 1E, noen sier vi skal ha E bak når en er gift? Hva er rett?

Vis svaret

Ekteskap inngått etter 31. oktober i året før inntektsåret

Jeg giftet meg i mars 2018 med utenlandsk statsborger. Hun har en datter på 12 år som jeg forsørger. Begge har oppholdstillatelse og har fått personnummer. Skattemeldingene som vi har mottatt viser at vi lignes adskilt. Skal ikke vi kunne skattlegges under ett?

Vis svaret

Forskjellen på minstefradrag og personfradrag

Hva er forskjellen på minstefradrag og personfradrag?

Vis svaret