Pensjon gjennom jobben

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Jeg har søkt på ny jobb i det offentlige. På jobbintervjuet ble det snakket om offentlig tjenestepensjon. Men hva er egentlig det?

Vis svaret

Hvilke bedrifter må ha tjenestepensjon

Kan jeg få lov å stille et lite spørsmål om obligatorisk tjenestepensjon: Et selskap med to ansatte uten eierinteresser: En person i 20 prosent stilling, og en annen i 100 prosent stilling. Har dette selskapet plikt til å tegne OTP?

Vis svaret

OTP og skatt

Nå omfattes jo nesten alle av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon. Men jeg lurer litt på hvordan det blir skattemessig. Må jeg skatte av pengene når pensjonen blir utbetalt? Må jeg…

Vis svaret

Arbeid ved siden av uføretrygd fra Statens pensjonskasse

I 1994 ble jeg tilstått uførepensjon fra Folketrygden og Statens Pensjonskasse med 100% uføregrad. I alle disse år har jeg ikke vært i arbeid. Nå har jeg kanskje en mulighet til noe lettere veiledings- og kontorarbeid. Spørmålet er da om jeg får lov til å arbeide og hvor mye jeg kan tjene pr. år, uten å miste trygden.

Vis svaret

AS og tjenestepensjon

Jeg driver et aksjeselskap samtidig som jeg er ansatt i et annet selskap. Der jeg er ansatt har vi en innskuddsbasert tjenestepensjon. Kan jeg i tillegg tegne en tjenestepensjonsordning i…

Vis svaret

DA-partner og innskuddspensjon

Jeg har lest at når en partner i et DA har mange ansatte med innskuddsbasert tjenestepensjon, så kan ikke lenger den partneren velge en innskuddspensjon slik en selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan. Er det riktig?

Vis svaret

Pensjon over driften. Debitorskifte – fremtidig pensjonsforpliktelse

Spørsmålet gjelder ansatte i virksomheter der man har supplerende pensjonsordning for lønn over 12 G over drift. Ansatte som arbeider i bedriften frem til pensjonsalder vil jo få den avtalte…

Vis svaret

Pensjonsordning og arbeidsgiveravgift

Jeg har et spørsmål vedrørende arbeidsgiveravgift knyttet til pensjonsforsikring for ansatte etter lov om foretakspensjon. Forsikringsselskapet fakturerer terminpremie pluss omkostninger (egen faktura). Utfakturerte omkostninger skal dekke forsikringsselskapets kostnader til administrasjon…

Vis svaret

Tjenestepensjon og innberetning

Vi er en av mange bedrifter som har tegnet tjenestepensjonsordning for de ansatte (innskuddspensjon). Jeg vet at bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet (premien), men at den ansatte slipper å skatte av det. Må vi likevel innberette dette på lønns- og trekkoppgaven?

Vis svaret