Pensjon gjennom jobben

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Jeg har søkt på ny jobb i det offentlige. På jobbintervjuet ble det snakket om offentlig tjenestepensjon. Men hva er egentlig det?

Vis svaret

Hvilke bedrifter må ha tjenestepensjon

Kan jeg få lov å stille et lite spørsmål om obligatorisk tjenestepensjon: Et selskap med to ansatte uten eierinteresser: En person i 20 prosent stilling, og en annen i 100 prosent stilling. Har dette selskapet plikt til å tegne OTP?

Vis svaret

Arbeid ved siden av uføretrygd fra Statens pensjonskasse

I 1994 ble jeg tilstått uførepensjon fra Folketrygden og Statens Pensjonskasse med 100% uføregrad. I alle disse år har jeg ikke vært i arbeid. Nå har jeg kanskje en mulighet til noe lettere veiledings- og kontorarbeid. Spørmålet er da om jeg får lov til å arbeide og hvor mye jeg kan tjene pr. år, uten å miste trygden.

Vis svaret

DA-partner og innskuddspensjon

Jeg har lest at når en partner i et DA har mange ansatte med innskuddsbasert tjenestepensjon, så kan ikke lenger den partneren velge en innskuddspensjon slik en selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan. Er det riktig?

Vis svaret

Tjenestepensjon og innberetning

Vi er en av mange bedrifter som har tegnet tjenestepensjonsordning for de ansatte (innskuddspensjon). Jeg vet at bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet (premien), men at den ansatte slipper å skatte av det. Må vi likevel innberette dette på lønns- og trekkoppgaven?

Vis svaret