Pendlerfradrag

Gift pendler – pendlerstatus?

Jeg er gift (uten barn) og bor i Trondheim i en selvstendig bolig (86 kvadratmeter). På grunn av jobb har jeg i løpet av 2018 kjøpt en selvstendig bolig (36 kvadratmeter) i Oslo som jeg benytter som pendlerbolig. Vi har overveiende døgnhvile sammen i Trondheim, og jeg har pendlet ca hver annen helg til Trondheim. Trenger jeg å få bekreftet at jeg er pendler? Hvordan skal jeg oppgi leiligheten i Oslo og utgiftene jeg har til denne?

Vis svaret

Singel pendler?

Hvor ofte må jeg være hjemme dersom jeg er singel, og ønsker å oppnå pendlerstatus?

Vis svaret

Skattefritt at arbeidsgiver dekker reiser, losji osv?

Jeg måtte flytte til en ny by pga et års prosjekt ifm min jobb. Her får jeg dekt alle utgifter, og får også diett og dekte flyreiser for meg og min samboer. Må jeg skatte for alle disse «godene»? Jeg skatter for min samboers flyreiser alt nå, og det er greit. Men av husleie, strøm etc. som utgjør en betydelig sum.? Jeg oppholder meg på mitt nye arbeidssted hele tiden, og er svært sjelden i hjembyen, så jeg er vel ikke godkjent som pendler da?

Vis svaret

Skattepliktig overskudd på dekning av pendlerutgifter – besøksreise

Jeg får dekket pendlerreiser av arbeidsgiver. Det jeg får dekket er flybillett etter regning og kilometer mellom hjem og flyplass med 1,56 per km. Nå ser jeg at det beløpet jeg har regnet ut, kan utbetales skattefritt som pendlergodtgjørelse for reise er redusert med 22.350 kroner. Dette beløpet har arbeidsgiver innberettet som ekstra lønn, og han sier det er fordi det er et overskudd på pendlerreisedekningen. Det skjønner jeg ikke. I og med at jeg får dekket 1,56 per km og flybilletter gir det jo ikke noe overskudd?

Vis svaret

Pendlerbolig

Jeg er en pendlende lønnsmottaker som jobber uregelmessige skift 167 dager i året ca. 120 km hjemmefra. Jeg jobber 7 dager, med påfølgende 7 dager fri. Enkelte dager kjører jeg hjem etter jobben, andre dager overnatter jeg. I den forbindelse vurderer jeg å kjøpe meg en hybel. I tillegg har jeg et enkeltpersonforetak.

-Lønner det seg å kjøpe leiligheten i mitt navn, eller i firmaets?
-Hva kan jeg trekke fra i skattemeldingen av dette? Er det husleien pluss en sum pr. døgn jeg bor der? + renteutgiftene som vanlig for lån?
-Er det noen forskjell på dette om leiligheten/hybelen er registrert på meg eller firmaet?
-Har størrelsen på hybelen noe å si, eller er det kjøkken eller ikke som avgjør?
-Hva med eventuelt overskudd ved salg i og med at det er en pendlerhybel og ikke fast bopel?

Vis svaret

Pendlerfradrag – losji

Jeg er pendler og har kjøpt egen leilighet på pendlerstedet. Jeg er omfattet av regelen for 3 år på hjemstedet og pendlerbolig mindre enn 50 % av bolig på hjemstedet. Lurer på hvilke kostnader på pendlerboligen jeg kan trekke ifra?

Vis svaret

Sokkelarbeider – fradrag for kost

Jeg arbeider på plattform og har fri kost. Fordi min årlige inntekt er over 600.000 kroner blir jeg skattlagt for kosten. Siden jeg er pendler, har jeg vel rett på fradrag for kost?

Vis svaret

Pendlerfradrag

Jeg ukependler og har hybelleilighet der jeg jobber. Av og til drar jeg hjem en kveld midt i uken. Hvor mye fradrag har jeg på grunn av pendlingen? Kost, losji og kjøring?

Vis svaret

Fradrag for lærling?

Hvilke fradrag har en lærling som bor på hybel, har lærlinglønn og reiser hjem i helgene. Må betale full billettpris.

Vis svaret