Naturalytelser

Arbeidsgiver sponser trening

Er det skatteplikt når arbeidsgiver dekker utgifter til treningssenter med et visst beløp per år?

Vis svaret

Dekning av treningsavtale – egenandel

Lurer på om det er mulig å unngå fordelsbeskatning for ansatte når arbeidsgiver dekker treningsavtale for hver enkelt ansatt på treningsstudio. Kan for eksempel fordelsbeskatning unngås ved å trekke egenandel av den ansatte på 50 kroner per måned som jeg vet at mange bedrifter gjør?

Vis svaret

Skatt på motorsykkel

Bedriften har en motorsykkel som brukes av et par av de ansatte. Jeg har funnet ut at dette er trekkfritt og uten arbeidsgiveravgift, men hvordan beregnes skatteplikten?

Vis svaret

Innberette tjenestepensjon?

Vi er en av mange bedrifter som har tegnet tjenestepensjonsordning for de ansatte (innskuddspensjon). Jeg vet at bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet (premien), men at den ansatte slipper å skatte av det. Må vi likevel innrapportere dette i a-ordningen?

Vis svaret