Næringseiendom

Utleievirksomhet – beløp i næringsoppgaven

Hvilket tall skal jeg bruke på leilighetene i næringsoppgaven, er det ligningsverdi som skal brukes?

Vis svaret

Sameie – utleie

Når to eller flere som driver en utleievirksomhet sammen; når utleie arealet utgjør mer enn 500 m2, og skattemyndighetene mener det er næring; er det riktig at bruttofastsatte sameier ikke kan drive «næring», og at det så snart som at virksomheten blir å betrakte som næring, så må man omdefinere bruttofastsatte sameie til deltagerfastsatt selskap, og registrere som f.eks. ANS i Brønnøysund?

Vis svaret

Utleie av fast eiendom – kapital eller virksomhet

Når man leier ut inntil fire boenheter skal leieinntekten anses som kapitalinntekt. Er det en grense for leiesum per boenhet?

Vis svaret

Skjermingsgrunnlag foretaksmodellen, verdi

Jeg skal for første gang levere inn personinntektsskjema (RF-1224) i forbindelse med utleievirksomhet (mer enn 5 boenheter). I den forbindelse skal en trekke fra inntekten et skjermingsfradrag som baserer seg gjennomsnitt av inngående og utgående verdi av et skjermingsgrunnlag x skjermingsrente. Jeg har tidligere hørt at det er ligningsverdien av eiendommene som skal benyttes. (Post 2.9 under beregning av skjermingsgrunnlag.) For mitt vedkommende vil dette utgjøre et skjermingsgrunnlag på ca. 420.000. for 600 m2 boligareal.

Snakket med skattekontoret i dag og fikk vite at jeg kan benytte forsikringsverdi i stedet for ligningsverdi. Med forsikringsverdien blir skjermingsgrunnlaget ca. 9 mill. Dette fører til et helt annet resultat.

At forsikringsverdien kan benyttes som grunnlag ville være fint å få bekreftet da denne endringen har store konsekvenser.

Vis svaret

Gevinst over flere år?

Er det slutt på at jeg kan fordele salgsgevinsten på en forretningsgård over flere år?

Vis svaret

Næringsinntekt?

Jeg har i noen år leid ut et lite lokale i en seksjon av en bygård som jeg eier. Det utleide lokalet er på underkant av 300 kvm og det benyttes av leietakeren til næring/forretning. Mitt overskudd har vært ca 150 000 kr pr år, og det har vært beskattet som kapitalinntekt, og har ikke vært ansett som næring til nå (sendt inn RF1189-skjema). Jeg har en ordinær fulltidsstilling utenom. Jeg har nå planer om å selge min seksjon i bygården. Vil gevinsten jeg får bli å beskatte med 23 % (kapitalinntekt) eller vil det bli å beskatte som personinntekt (ca 50 % skatt). Kan jeg benytte gevinst- og tapskonto for gevinsten eller må jeg skatte av hele gevinsten det året jeg selger?

Vis svaret

Inntekt fra utleievirksomhet i skattemeldingen

Jeg leier ut en del leiligheter, og har fylt ut næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Hva skal jeg føre inn i skattemeldingen?

Vis svaret