Næringsdrivende

Sykepenger ved både frilansinntekt og næringsinntekt

En frilanser har etter folketrygdloven dekning for 100 prosent sykepenger etter 16 dager. Jeg antar det betyr at en frilanser har betalt trygdeavgift (helsedelen) i forbindelse med skattetrekket som «frilansarbeidsgiveren» foretar?

Vis svaret

Egen pensjonssparing næringsdrivende – arbeidsgiveravgift?

Jeg driver et ENK uten ansatte og har tegnet en pensjonsforsikring. Utløser det plikt til å betale arbeidsgiveravgift?

Vis svaret

Livsforsikring betalt av arbeidsgiver

Jeg jobber i mitt eget aksjeselskap. Jeg har nå tegnet en uføreforsikring, som gir meg en skattefri engangsutbetaling ved uførhet. Er det noe å hente på å la AS-et betale denne uføredekningen?

Vis svaret

Pensjonssparing for frilanser

Jeg jobber som frilanser, er 29 år og ønsker å begynne å spare til egen pensjon. Hvilke muligheter har jeg når jeg ikke har noen arbeidsgiver som ordner pensjonen for meg? Og er det i det hele tatt noen vits i å begynne med en pensjonsordning når jeg fremdeles betaler på studielån?

Vis svaret

AS og tjenestepensjon

Jeg driver et aksjeselskap samtidig som jeg er ansatt i et annet selskap. Der jeg er ansatt har vi en innskuddsbasert tjenestepensjon. Kan jeg i tillegg tegne en tjenestepensjonsordning i mitt eget aksjeselskap? Jeg tar ikke ut lønn fra mitt AS, men det bryr ikke forsikringsselskapet seg om.

Vis svaret

Redusert arveavgift når det er avtalt pensjon

En klient av meg, som nå er 67 år, skal overføre en næringseiendom til sin datter. I og med at han da går glipp av leieinntekter har han betinget seg en årlig pensjon på 100.000 kroner frem til han dør. Eiendommen er verdt 9 millioner kroner. Hva blir arveavgiftsgrunnlaget?

Vis svaret