Lønn eller skattefri ytelse?

Fri kost – sokkelarbeider

Jeg jobber offshore. I 2016 var min inntekt langt lavere enn 600.000 kroner, men likevel trakk min arbeidsgiver skatt og innrapporterte beløpet som fri kost – trekkpliktig. Er det riktig at fri kost skal være skattepliktig for meg?

Vis svaret

Arbeidsgiver sponser trening

Er det skatteplikt når arbeidsgiver dekker utgifter til treningssenter med et visst beløp per år?

Vis svaret