Lønn eller skattefri ytelse?

Fri kost – sokkelarbeider

Jeg jobber offshore. I 2016 var min inntekt langt lavere enn 600.000 kroner, men likevel trakk min arbeidsgiver skatt og innrapporterte beløpet som fri kost – trekkpliktig. Er det riktig at fri kost skal være skattepliktig for meg?

Vis svaret

Skattefritt styreverv i sameie

Det har vært mye fram og tilbake om man kunne få honorar for styreverv skattefritt. Inntill 1000,- kroner skattefritt pr. enhet i sameiet, fordi hver sameier regnes som hver sin…

Vis svaret

Arbeidsgiver sponser trening

Er det skatteplikt når arbeidsgiver dekker utgifter til treningssenter med et visst beløp per år?

Vis svaret