Livrente og livsforsikring

Gjenkjøp av livrenter

Jeg kjøpte i 2005 en livrente for å redusere min skattepliktige formue. I og med at det fra 2007 er innført formuesskatteplikt på midler i livrente ønsker jeg nå å kjøpe tilbake livrenten min, og heller investere i noe annet. Har det noen skattemessige konsekvenser

Vis svaret

Gjenkjøp av livrente- skatt

Jeg og min kone kjøpte i 2002 en livrente for å redusere formuen. Nå som det er formuesskatt på livrenteformue ønsker vi å gjenkjøpe livrenten. Jeg har hørt at det er veldig dyrt å avbryte en livrenteforsikring etter kort tid. Hvor mye må vi betale i skatt?

Vis svaret