Leieinntekter fra bolig du ikke selv bebor

Vedlikeholdsfradrag på utleiebolig

Jeg og min kone skal overta min svigermors tomannsbolig, og leie ut. Hva slags utgifter får vi fradrag for? Hvor skal jeg føre leieinntekten?

Vis svaret

Underskudd på utleie

Jeg har hatt en del vedlikeholdsutgifter på en utleiebolig i år. Hva skjer når utgiftene overstiger inntektene i år? Kan man da overføre resterende utgiftsbeløp til neste år?

Vis svaret

Utleie av leilighet

1. Jeg har en leilighet som er utleid og har vært det i ni år. Hittil har jeg rapportert leien jeg har fått og utgiftene jeg har hatt pr. år.
Nå har jeg en leietager som skylder leie for 2016 og har laget en plan for betaling av utestående leie i 2017. Hvordan angir jeg dette i selvangivelsene for 2016 og 2017?

2. Reelle utgifter – maling og småreparasjoner – jeg har hatt på leiligheten har jeg angitt i selvangivelsen. Nå har jeg blitt fortalt at jeg kan trekke fra 15 prosent av mottatt leie som avskrivning/slitasje.

Vis svaret

Utleie av leilighet

Jeg har kjøpt meg en leilighet som jeg skal leie ut og lurer da på følgende: Hvis jeg leier ut for 6000 kroner i måneden, hvorav 2.000 kroner går til nedbetaling av lån (kun renter) og 2.000 kroner går til fellesutgifter, hvor mye av leien skal jeg da skatte av? Jeg er student med fullt lån og stipend. Vil leieinntektene regnes som inntekt, slik at jeg må jobbe mindre for å ikke overstige inntektsgrensen (og redusere stipendet mitt)?

Vis svaret

Leie ut borettslagsleilighet

Jeg skal leie ut min leilighet i borettslag. Hva kan trekkes fra på skatten? Hele «husleien» til borettslaget, eller bare rentedelen av dette beløpet? Kan strøm trekkes fra, dersom jeg betaler dette selv (det er inkludert i leien)? Reiseutgifter i forbindelse med befaring av leiligheten under utleietiden?

Vis svaret

Oppussing og skatt på utleiebolig

Jeg og min kone kjøpte i fjor en bolig etter hennes foreldre med alt det innebærer av utgifter til det offentlige. I sokkelen lå det til rette for å leie ut denne, men det manglet kjøkken. Dette ble laget til og det ble oppusset i hele etasjen for å klargjøre til utleie. Også det elektriske anlegget ble byggetom for å dele opp anlegget med egen måler for hver etasje.

Mesteparten av arbeidet ble utført av oss selv, bortsett fra rørleggerarbeid. Det elektriske ble utført av meg da jeg er elektriker og kan utfør arbeid i egen bolig.

Spørsmålet blir da: Kan egeninnsats føres som en utgift og trekkes ifra på skatten, eller blir dette regnet som inntekt? Hva med forsikringer, kommunale avgifter, tinglysingsgebyrer, renovasjon osv?
Det ble lagt nye gulv, kjøpt inn nye klesskap, lydisolert i tak, kjøpt inn nytt kjøkken og det ble mange kroner av både maling og el utstyr. Hva kan trekkes av på skatten av dette?

Vi fullfinansierte kjøpet med lån.

Vis svaret

Utleiebolig

Kjøpte et hus rett før nyttår som jeg pusset opp for å leie ut. Noen utgifter påløp i 2016, mens jeg ikke hadde inntekt på huset. Kan jeg samle alle utgiftene på 2017-selvangivelsen?

Vis svaret

Utleie av leilighet

Jeg har leid ut min selveierleilighet som jeg aldri har bodd i for kr. 5000,- pr mnd. Jeg bor i en annen leilighet. Jeg betaler fellesutgifter til sameiet på ca. kr. 1000. Kan jeg trekke fellesutgiftene fra leieinntekten før skatt?

Vis svaret

Skattefri utleie ved utenlandsopphold?

Jeg tenker å ta et sabbatsår fra 1. juli i år, og frem til 1. juli 2018. Kan jeg leie ut leiligheten min skattefritt?

Vis svaret