Kontroll og endring av skattemelding

Gift, men forskjellig skatt

Jeg fikk 14.000 kroner igjen på skatten, mens kona fikk 15.000 kroner i baksmell. Hvordan kan dette henge sammen? Hva gjør vi nå, venter til pengene kommer og betaler restskatten, eller er det mulig å be skattekontoret slette det ene med det andre?

Vis svaret

Endring av levert skattemelding

Etter levering av skattemeldingen oppdaget jeg at jeg hadde glemt å føre opp et fradrag. Hvordan kan jeg korrigere dette?

Vis svaret

Skattemelding for enearving – dødsåret

Jeg er enearving etter min avdøde bror, og lurer på hva jeg gjør med skattemeldingen?

Vis svaret

Tilbakebetalt lån

Hvordan kan jeg overføre lånte penger til mine foreldre uten at de må betale skatt? Jeg fikk tidligere i år hjelp av mine foreldre ved et eiendomskjøp hvor de spyttet i 725.000 kroner, som de overførte direkte til megler. Eiendommen ble kjøpt i mitt og min kones navn. Nå har vi tatt opp lån fra banken og vil gjerne overføre tilbake 725.000 kroner til mine foreldre. Men jeg vil selvsagt ikke at de skal skatte av disse pengene. Hvordan unngår vi dette?

Vis svaret

Frivillig organisasjon

Jeg har gitt frivillig bidrag til en organisasjon med 2.000 kroner i 2018, og har fått fradrag for dette tidligere. Jeg husker bare ikke hvilken post i skattemeldingen jeg førte fradraget, kan dere hjelpe meg ?

Vis svaret

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Har hatt 16.000,- ekstrautgifter til medisin på hvit respet og behandling i 2018. Hvordan kan jeg føre dette opp på skattemeldingen?

Vis svaret

Feil på lønnsoppgave/sammenstillingsoppgave

Dersom det er feil på lønns- og trekkoppgaven, skal jeg da føre korrekt beløp i skattemeldingen? Eller må jeg vente på å få tilsendt korrigert oppgave fra arbeidsgiver før utfylling av skattemeldingen?

Vis svaret

Usikker på fradraget

Jeg er usikker på om jeg har krav på et fradrag. Hva skal jeg føre i skattemeldingen for å unngå tilleggsskatt?

Vis svaret

Verdiansettelse av bil

Staten har satt verdien på min bil til 25.000 kroner. Den er verdt max 5.000 kroner. Hvordan kan jeg få rettet det til en mer realistisk verdi?

Vis svaret