Kildeskatt i Norge

Tilbakebetaling av kildeskatt på aksjeutbytte

Jeg har emigrert fra Norge, men har utbytte fra norske aksjer som jeg er skattepliktig for her. Selskapet har trukket 25 prosent skatt ved utbetaling, men i henhold til skatteavtalen med Spania, der jeg bor, har Norge kun rett til å trekke 15 prosent. Hva gjør jeg? Jeg leverer jo ikke noen selvangivelse hvor jeg kan hevde dette…

Vis svaret