Individuell pensjonssparing

Fremføre IPS-underskudd?

Er det mulig å fremføre underskudd i alminnelig inntekt som oppstår på grunn av innbetaling til individuell pensjonsspareavtale (IPS) til senere års selvangivelse?

Vis svaret

Privat pensjonssparing

Er det riktig at man får fradrag for privat pensjonssparing? I tilfelle hva regnes som privat pensjonssparing og hvor kan jeg skrive dette i skattemeldingen? Jeg sparer et beløp i fond en gang per måned.

Vis svaret

Fortsettelsesforsikring eller IPA?

Jeg har i mange år hatt fradrag for en individuell pensjonsavtale og betalte også inn et beløp i september i 2006 (altså etter 11. mai). Regnes dette som fortsettelsesforsikring slik at jeg får fradrag i fjorårets selvangivelse?

Vis svaret