Individuell pensjonssparing

Fremføre IPS-underskudd?

Er det mulig å fremføre underskudd i alminnelig inntekt som oppstår på grunn av innbetaling til individuell pensjonsspareavtale (IPS) til senere års selvangivelse?

Vis svaret

Privat pensjonssparing

Er det riktig at man får fradrag for privat pensjonssparing? I tilfelle hva regnes som privat pensjonssparing og hvor kan jeg skrive dette i skattemeldingen? Jeg sparer et beløp i fond en gang per måned.

Vis svaret

Gjenkjøp IPA med verdi under 1,5 G – beregning av gjenkjøpsverdien

Jeg har en gammel IPA-avtale (fripolise) som jeg ønsker å gjenkjøpe etter overgangsreglene. Det er jo bare når verdien er inntil 1,5 G (94.338 kroner pr.31.12.2006) man har rett til…

Vis svaret

Fortsettelsesforsikring eller IPA?

Jeg har i mange år hatt fradrag for en individuell pensjonsavtale og betalte også inn et beløp i september i 2006 (altså etter 11. mai). Regnes dette som fortsettelsesforsikring slik at jeg får fradrag i fjorårets selvangivelse?

Vis svaret

Gjenkjøp – fortsettelsesforsikring og IPA

Jeg har en fortsettelsesforsikring etter at jeg videreførte en tjenestepensjon hos min tidligere arbeidsgiver. I og med at det ikke lenger er fradragsrett for premien fra og med 2007, har…

Vis svaret