Frist for levering av skattemelding

Frist for skattemelding

Hvis man var næringsdrivende fram til 1. juni 2018 og deretter lønnsmottaker, når skal man da levere skattemeldingen – 30. april eller 31. mai?

Vis svaret

Gjeld i løpet av inntektsåret

Vi solgte huset vi eide i mars i fjor, og ble gjeldfrie på huset. Men den gjelda vi hadde i januar, februar og mars har ikke kommet med på skattemeldingen. Hvordan retter jeg opp dette?

Vis svaret

Leverer ikke skattemeldingen i tide

Av forskjellige grunner har jeg ikke rukket å få sendt inn skattemeldingen for næringsdrivende innen fristens utløp. Hvilke konsekvenser vil det få for meg?

Vis svaret