Fremførbart underskudd

Rentefradrag uten inntekt?

Jeg har betalt renter på lån i flere år, uten å ha hatt skattbar inntekt. Kan jeg trekke fra disse rentene i skattemeldingen når jeg kommer i jobb?

Vis svaret

Fremføring av tap ved salg av aksjer

Jeg har noen spørsmål angående fremførbare tap i forbindelse med aksjetap. Kan fremførbare tap føres mot arbeidsinntekt? Kan fremførbare tap føres mot gevinst på bolig?

Vis svaret