Fradragsretten for mva på telefon

Arbeidsgivers fradragsrett for mva- mobiltelefoner for de ansatte

Kan arbeidsgiver få fradrag for ansattes mobiltelefoner? På samme måte som for fasttelefoner kan arbeidsgiver få fradrag for moms på mobiltelefoner hvor det er den ansatte som er abonnent. Vilkåret…

Vis svaret

Får arbeidsgiver fradrag når telefonregningen er stilet til den ansatte?

Får arbeidsgiver fradrag når telefonregningen er stilet til den ansatte? Ja, her har skattemyndigheten akseptert at arbeidsgiver kan få fradrag selv om fakturaen er stilet til den ansatte. Kopi av…

Vis svaret

Momsfradraget for privat telefon

Jeg er avgiftspliktig næringsdrivende og har telefon (i bruk i virksomheten) plassert privat. Skal man ved beregningen av momsfradraget ta hensyn til det skattemessige? Størrelsen på fradraget for mva gjelder…

Vis svaret

Fradragets størrelse

Hvor stor fradrag for mva.kan man få for privat telefon? Jeg er avgiftspliktig næringsdrivende og bruker telefon i virksomhet og noe privat. Det er viktig å huske på at man…

Vis svaret

Fradrag for moms på privat telefon

Jeg driver næringsvirksomhet, og lurer på om jeg kan få fradrag for moms på min mobiltelefon? Avgiftspliktige næringsdrivende får fradrag for mva på telefonutgifter selv om telefonen er plassert privat,…

Vis svaret