Fradragsretten for mva på bil

Fradrag for mva på biler?

Får man fradrag for biler? Ja, næringsdrivende kan få fradrag for mva ved kjøp og leie av biler som er til bruk i virksomheten, men det kommer an på hva…

Vis svaret

Fradrag for personbiler

Får man fradrag for mva for personbiler? Hovedregelen er at avgiftssubjekt ikke får fradrag for personbiler og varebiler klasse 1. Det gjelder enten bilen kjøpes, leies, eller leases. Man får…

Vis svaret

Drosjebiler tas ut av virksomheten

Jeg driver drosjevirksomhet og har hatt en bil som som jeg har fått fradrag for mva på – hva skjer hvis jeg tar ut denne bilen av virksomheten og istedet…

Vis svaret

Bil som er brukt i virksomhet – tas ut til privat bruk

Jeg har en varebil klasse 2 (brukt i næring) som jeg vurderer å ta ut til privat bruk, må jeg betale tilbake moms hvis jeg gjør dette? Om man kan…

Vis svaret

Bruksendring av bilen

Jeg har en varebil klasse 2 og skal selge denne – skal jeg da beregne utgående merverdiavgift? Kjøper man en varebil kl. 2, og senere selger den, skal det ikke…

Vis svaret

Fradrag for mva for bil – kombinert bruk

Jeg har en bil som kvalifiserer til fradrag for mva (varebil klasse 2). Kan jeg kreve fradrag for mva dersom jeg også bruker bilen privat? Brukes bilen også privat kan…

Vis svaret

Fradrag for mva på biler?

Får man fradrag for biler? Ja, næringsdrivende kan få fradrag for mva ved kjøp og leie av biler som er til bruk i virksomheten, men det kommer an på hva…

Vis svaret

Fradrag for personbiler

Får man fradrag for mva for personbiler? Hovedregelen er at avgiftssubjekt ikke får fradrag for personbiler og varebiler klasse 1. Det gjelder enten bilen kjøpes, leies, eller leases. Man får…

Vis svaret

Drosjebiler tas ut av virksomheten

Jeg driver drosjevirksomhet og har hatt en bil som som jeg har fått fradrag for mva på – hva skjer hvis jeg tar ut denne bilen av virksomheten og istedet…

Vis svaret