Fradragsrett for mva på båt mv.

Mva på vinteropplag av båter

Jeg skal leie ut deler av driftsbygningen min til vinteropplag av båter. I tillegg skal jeg besørge opptak av båten fra båthavn, transport til vinteropplag og utsetting. Skal dette faktureres…

Vis svaret