Formuesverdsettelse av fast eiendom

Ny formuesverdi bolig – utleieareal en del av primærbolig?

Vi har en enebolig med utleie av hybelleiligheter (ikke skattepliktige). Skal disse regnes som en del av eneboligen eller skal de regnes som sekundærboliger?

Vis svaret

Skatt på bolig

Jeg har solgt og kjøpt bolig i løpet av september 2016. Begge boligene fremkommer på skattemeldingen under post 4.3.2. Kan jeg bare slette den boligen jeg har solgt eller skal det fordeles ut fra hvor mange måneder jeg har bodd i hver av boligene?

Vis svaret

Tinglysningsgebyr

Jeg kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2011. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Vis svaret

Formuesverdi og fradrag for takst

Jeg tok en takst for å vise skattemyndighetene at formuesverdien på boligen min ligger over de lovlige 30 prosent. Kan jeg kreve fradrag for denne taksten?

Vis svaret

Formuesverdi av hytte under restaurering

Jeg arvet en hytte ifjor. Siden arveavgiften er borte ble det ikke sendt inn noen arvemelding, og hytta ble ikke registrert på min skattemelding. Hytta var i en dårlig forfatning så vi fikk et firma til å foreta omfattende restaurering (i praksis ble hytta revet og bygget opp på nytt). Ved årsskiftet var hytta kun et skall, dvs tak og vegger var ferdig utvendig, innvendig var det ingenting. Firmaet hadde fortsatt byggeansvaret ved årsskiftet. Hvordan skal jeg registrere hytta på skattemeldingen mht verdi etc? Kan jeg trekke fra utgifter ifm med byggingen?

Vis svaret

Formuesverdi – inngått kontrakt kjøp av ny bolig

Min kone og jeg har akkurat kjøpt en leilighet i et borettslag. Leiligheten er lovet klar for innflytting i januar 2013. Leiligheten er en god del dyrere enn det vi kan regne med å få for huset vi bor i nå. Hvordan skal dette føres i skattemeldingen?

Vis svaret

Den generelle oppjusteringen av ligningsverdi for 2009, skal den også gjøres for ubebygde fritidstomter? Jeg har tidligere blitt lignet for kontraktssummen på kjøpet. Tomten er fortsatt ubebygd. Hvordan henger det i så fall sammen med maks 30 prosent av markedsverdi?

Vis svaret

For høy formuesverdi på hytta

Jeg tror formuesverdien på hytta er for høy. Hva kan jeg gjøre for å få denne redusert?

Vis svaret

Formuesverdi på hytte

Jeg har akkurat kjøpt hytte i en annen kommune enn den jeg bor i. Hvor får jeg oppgitt formuesverdien på hytta?

Vis svaret