Foreldrefradrag

Foreldrefradrag og lån delt på to

Min mann får en kraftig restskatt,og jeg får penger igjen. Foreldrefradrag og lån er delt på begge. Er det noe å hente om hele lånet og foreldrefradraget settes på min mann?

Vis svaret

Dokumentasjon av utgift til privat barnepass

Vi hadde en dagmamma noen måneder i høst som visstnok var hvit, dvs. hun betaler skatt av inntektene sine. Dessverre har vi ikke noe dokumentasjon å vise til, men skal vi likevel føre opp utgiftene og satse på at det holder? Vi kan ikke bli «straffet» for å føre opp udokumenterte utgifter?

Vis svaret

Hvor lenge får man foreldrefradrag?

Hvor lenge får vi fradrag for barn som bor hjemme og går på skole? Hva skjer etterpå?

Vis svaret

Foreldrefradrag – transport til barnehage

Lurer litt på beregning av foreldrefradraget (fradrag for kostnad til barepass-/ barnehage). Må kjøre langt for å komme til barnehagen, inngår bil/ kjøreutgifter i fradraget, i så fall hvordan skal dette beregnes?

Vis svaret

Fradrag for pass og stell av barn?

Vi ble foreldre i november ifjor og ifbm fødselen lå far på sykehuset sammen med mor. Kan vi trekke fra utgiftene til oppholdet på skatten (foreldrefradraget:pass og stell av barn)?

Vis svaret

Hva er egentlig foreldrefradraget?

Jeg tolker foreldrefradraget slik at det gjelder barnepass. Men hva regnes som barnepass? Og hvordan kan jeg sikre meg at jeg får maksimalt fradrag?

Vis svaret

Foreldrefradrag – SFO

Vi har ett barn som er under 11 år. Kan vi kreve foreldrefradrag på 25.000 pr år? Jeg har hatt størst inntekt i år, vil det eventuelt lønne seg å føre opp hele fradraget i min skattemelding for 2018?

Vis svaret

Foreldrefradrag for samboere

Dersom man har to barn i barnehagen, og foreldrene ikke er gift (samboere). Kan man da føre opp hvert sitt barn med foreldrefradrag for å få utnyttet fradraget mest mulig?

Vis svaret

Samvær med barn

Jeg lurer på om jeg som har min datter hver onsdag og annen hver helg har krav på foreldrefradrag. Jeg fant ingen klare poster på dette og når jeg fikk skattemeldingen var det heller ikke ført opp. Min tidligere samboer fikk det oppført i skattemeldingen sin. Har det noe med «enslig forsørger»-statusen å gjøre?

Vis svaret