Fordeling av fradrag

Meldepliktige samboere

Vi er samboere med felles økonomi, leilighet med lån og bil. I fjor fikk vi også barn sammen. Kan vi fritt velge hvem som skal ha lånet, leiligheten og bilen (som om vi var gift), eller må vi dele alt 50/50?

Vis svaret

Fradrag for gjeld mm for samboere

Flyttet sammen med min samboer august 2018. Vi har felles økonomi og huslånet står på oss begge. Kan vi dele gjeldsrenter og gjeld likt mellom oss, eller må det bare stå på den ene parten?

Vis svaret

Fradrag for renter ved separasjon

Jeg ble separert i 2018. Min kone flyttet ut tidlig i 2018, og jeg satt alene igjen med alle utgifter, inklusive renter og avdrag på boliglånet. I skattemeldingen krevde jeg fradrag for betalte renter på lånet. Nå har skattekontoret kontaktet meg fordi min tidligere kone også har krevd fradrag – for de samme rentene! Hvem får fradraget? Vi er begge ansvarlige for lånet.

Vis svaret

Brødre med felles lån

Min bror og jeg deler et lån. I hans skattemelding står dette lånet oppført i post 3.3.1/4.8.1. Lånet er på 840.576 kroner og dekker en leilighet som vi eier sammen. Dette står ikke oppført i min skattemelding. 1. må vi legge ved et felles gjeldsbrev på dette til Skattetaten. 2. Min bror er den som nyter godt av fradraget på dette lånet. Hvordan regner jeg ut hva min bror er skyldig meg?

Vis svaret

Ektefeller – felles gjeld

Hvis man er gift og eier bolig med høy gjeld i felleskap – skal man da foreta alle fradrag hos den av de av lønnstakerne som har høyest inntekt eller skattlegges man samlet?

Vis svaret

Fordele lånekostnad – samboere

Vi er et samboerpar med felles barn. Lånet står i mitt navn, mens bolig er oppført på oss begge som formue. Hun kommer ut med formue og skatt av dette men jeg sitter med renter på 81.000 og 1.4 mill i lån. Kan vi uten videre fordele denne slik at hun slipper formueskatt?

Vis svaret

Foreldrefradrag og lån delt på to

Min mann får en kraftig restskatt,og jeg får penger igjen. Foreldrefradrag og lån er delt på begge. Er det noe å hente om hele lånet og foreldrefradraget settes på min mann?

Vis svaret

Foreldrefradrag for samboere

Dersom man har to barn i barnehagen, og foreldrene ikke er gift (samboere). Kan man da føre opp hvert sitt barn med foreldrefradrag for å få utnyttet fradraget mest mulig?

Vis svaret

Ektefeller og fordeling av rentefradrag

Kona mi og jeg har felles boliglån, som vi begge er like mye ansvarlige for. Jeg tjener rundt 700.000 kroner, kona noe over 400.000 kroner. Lønner det seg å føre alle rentene på meg fordi jeg tjener mest, eller vil vår felles økonomi være best tjent med at rentene deles 50/50?

Vis svaret