Enkeltpersonsforetak

Fradrag for trygdeforsikring?

Jeg driver et enkeltpersonforetak. For å kunne ha rimelig full dekning ved sykdom har jeg gjennom Folketrygden tegnet en forsikring for tilleggstrygd. Er denne premien fradragsberettiget i mitt enkeltpersonforetak?

Vis svaret

Lønn til ektefelle

Kan jeg kreve fradrag for lønnsutbetalinger til min kone som jobber i mitt enkeltpersonforetak?

Vis svaret

Kunstnere og lønn

Jeg driver som utøvende billedkunster. Noen oppdrag blir lønnsinnberettet på meg og andre har gått inn i min næringsvirksomhet. Nå vil ikke skattekontoret godkjenne underskuddet i næring lenger. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Kunstnere og fordeling av skatt over tre år

Hvem regnes under kunstnere? Jeg er illustratør og designer og er i nøyaktig samme situasjon. Jeg er registrert som selvstendig næringsdrivende. Faller jeg da utenom? Jeg har kunstutdannelse, er ikke medlem i NBK, men i Grafill (foreningen for designere og illustratører) og regner meg selv som kunstner, med meget varierende inntekt.

Vis svaret

Inntekt fra utleievirksomhet i skattemeldingen

Jeg leier ut en del leiligheter, og har fylt ut næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Hva skal jeg føre inn i skattemeldingen?

Vis svaret

Fradrag for fremtidige kostnader?

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg få fradrag for avsetninger til senere års lønnsutbetalinger og andre utgifter?

Vis svaret

Boligutleie og skatt

Jeg eier en bolig og er selvstendig næringsdrivende. Jeg har leid ut en del (mindre enn hoveddelen) til firmaet mitt. Hvordan er regelverket rundt gevinstbeskatningen ved salg?

Vis svaret

Næringsoppgave for gevinst- og tapskonto?

Selskapet mitt har opphørt, men jeg har en gevinst- og tapskonto som skal inntektsføres videre. Må jeg føre næringsoppgave?

Vis svaret