Eiendom/formue i utlandet

Bankinnskudd i utlandet

Jeg hadde ved årsskiftet penger stående i en utenlandsk bank, som skulle brukes til huskjøp i utlandet men ennå ikke er benyttet. Disse pengene ble overført fra norsk bank i fjor. Hvordan skal dette oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen)?

Vis svaret

RF-1059 og aksjer i utlandet

Har fått opplyst fra skattekontoret at aksjer i utlandet må registreres inn i RF 1059 hvert år. Det som evt. ble registrert i 2016 må legges inn i sin helhet en gang til i 2017.

Det betyr at det ikke er mulig å se hva ubenyttet skjerming blir for de utenlandske aksjene. Hvem har ansvar for å beregne utbenyttet skjerming for utenlandske aksjer? Er det meningen at skattyter skal gjøre det selv og også holde orden på det selv?

Vis svaret

Skatt på utleie og salg i Sverige

Vi har en eiendom i Sverige. Hvordan skattlegges utleieinntektene? Og hva med en eventuell gevinst den dagen vi selger?

Vis svaret

Fradrag for gjeld i utlandet mm.

Vi har kjøpt leilighet i Frankrike. Hvordan skal det inn i selvangivelsen, og hva er beløpet som skal inn? Prisen på leiligheten var ca en million kroner. Får vi fradrag for lån vi har i Frankrike?

Vis svaret

Kjøp av leilighet i utlandet

Er det noen utgifter man kan trekke fra på selvangivelsen ved kjøp av leilighet i utlandet?

Vis svaret

Bolig i Spania – på selvangivelsen?

Jeg har kjøpt meg leilighet i Spania som jeg delvis leier ut og delvis bruker selv. Hva skal oppgis i selvangivelsen?

Vis svaret