Diverse

Skattlegging av diplomater

Min kone er ansatt i utenrikstjenesten. I hele fjor jobbet hun som diplomat ved en norsk ambassade. Hun omfattes av skattereglene for utsendte utenrikstjenestemenn. Hvor skal skattemeldingen leveres, og vil hun motta ferdigutfylt skattemelding? Jeg har hørt at diplomater bare må skatte av fast eiendom som ligger i Norge, og ikke annen formue. Stemmer det?

Vis svaret

Fradrag for diplomater?

Jeg jobber som diplomat i utlandet for den norske stat, og betaler derfor bare statsskatt. Jeg får dermed ikke godtgjort meg rentefradrag, foreldrefradrag, gavefradrag mv. fullt ut i ligningen. Er det noe jeg kan gjøre for å få nyttegjort meg dette senere når jeg flytter tilbake til Norge etter endt tjeneste? Hvordan skjer egentlig ligningen av diplomater?

Vis svaret

Ekteskap med utenlandsk statsborger bosatt i utlandet

Jeg skal gifte meg med en mann som er tysk statsborger, og som fortsatt kommer til å være bosatt i Tyskland etter vi har giftet oss. Vil han på grunn av ekteskapet kunne risikere å bli skattepliktig til Norge?

Vis svaret

Studielån i utlandet

Jeg er svensk, men bor og skatter til Norge. Men jeg har studiegjeld i Sverige. Hvordan skal jeg oppgi dette, og får jeg fradrag for dette?

Vis svaret

Dobbel skatt på pensjon

Jeg mottar pensjon fra Danmark. Denne skattlegges også i Norge. Er det korrekt? Blir det ikke en dobbeltbeskatning her?

Vis svaret

Emigrere til utlandet

Jeg skal ta varig opphold i utlandet og vet at jeg i denne forbindelse ikke kan eie bolig i Norge dersom jeg etter tre år skal regnes som skattemessig emigrert. Jeg tenker derfor å selge min bolig til sønnen min, men forbeholde meg bruksrett noen uker i året, slik at boligen kan benyttes i ferier. Er dette til hinder for å emigrere skattemessig?

Vis svaret

Skattemessig emigrasjon

Jeg har hørt at man fanges opp i det norske skattesystemet igjen dersom man oppholder seg i Norge 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode, eller 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Gjelder det samme utflytting?

Vis svaret