Diverse

Fradrag for moms på saksomkostninger

Jeg har nettopp vunnet en rettssak og motparten må betale mine saksomkostninger. Har jeg da krav på fradrag for merverdiavgift på advokatregningen? Ja, hvis rettssaken gjaldt et forhold i din…

Vis svaret

Merverdiavgift – fritak for bøker

Er det mva-fritt salg av kokebøker i siste ledd? Hva med fradrag av mva ved innkjøpet? Salg av bøker i siste ledd skal selges uten utgående mva. Dette gjelder også…

Vis svaret