Diverse

Utleiebolig

Kjøpte et hus rett før nyttår som jeg pusset opp for å leie ut. Noen utgifter påløp i 2016, mens jeg ikke hadde inntekt på huset. Kan jeg samle alle utgiftene og føre de opp som fradrag på skattemeldingen for 2017?

Vis svaret

Tinglysningsgebyr

Jeg har kjøpt et rekkehus sammen med min samboer. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Vis svaret

Boligkjøp med inskudd fra foreldre

Hvis jeg kjøpte en leilighet i fjor hvor foreldrene mine gikk inn med 50%, skal vi da føre opp halve formuesverdien hver? og må de i såfall skatte av sin gevinst ved et senere salg hvis vi gjør det slik?

Vis svaret

Dokumentavgift og samlivsbrudd

Jeg kjøpte i fjor en leilighet sammen med samboeren. Nå ryker samboerskapet, og jeg overtar leiligheten. Må jeg betale dokumentavgift?

Vis svaret

Jobber jeg svart hjemme?

Det har vært mye snakk om svart arbeid i det siste. Jeg har nettopp fått oppgjør fra forsikringsselskapet etter en vannskade i kjelleren. Jeg gjør en del av arbeidet selv, og får utbetalt «lønn» for disse timene som en del av forsikringsoppgjøret. Må jeg ta med det på skattemeldingen?

Vis svaret

Eiendomsskatt på festet tomt

Jeg har en hytte på festet tomt. Er det jeg eller grunneier som skal betale eiendomsskatt av verdien av tomten?

Vis svaret

Dokumentavgift – oppløsning av sameie

Jeg og mine tre søsken arvet tidlig på 1990-tallet en tomt som den gangen ble verdsatt til 200.000 kroner. Vi eier en fjerdedel hver. Nå skal min bror og jeg overta, og løse ut de to andre, og altså eie en halvpart hver. Verdien på tomta er nå 1,2 mill kroner. Hvor mye må jeg betale i dokumentavgift?

Vis svaret

Dokumentavgift på skattefri omdannelse

Er det dokumentavgift ved tinglysning av en eiendom når overdragelsen skjer ved skattefri omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap?

Vis svaret