Diverse

Valutagevinst

Er gevinst ved valutaspekulasjon skattepliktig? Generelt om valutatap/gevinst Valutagevinster er som hovedregel skattepliktig og valutatap er fradragsberettiget. Hvis tapet knytter seg til valuta til personlig bruk, f.eks. på reise i…

Vis svaret

Rente på lån fra selskap til aksjonær

Lån fra selskap til aksjonær, hvordan fastsette rente? Skal normrenten følges? Hva når aksjonær ikke er ansatt i selskapet? For 2015: Lån til aksjonær som er ansatt regnes normalt som…

Vis svaret

Underskudd etter aksjetap

Jeg har underskudd på selvangivelsen på grunn av tap på aksjer. Hvordan går jeg frem for å få med meg dette underskuddet videre og hvor lenge kan jeg bruke av…

Vis svaret

Uføretrygdet og aksjesalg

Jeg er uføretrygdet. Kan jeg selge aksjene mine med fortjeneste uten å få avkortning i min trygd? Ja, kapitalinntekt, slik som aksjegevinster, aksjeutbytte og renter, påvirker normalt ikke pensjonen din….

Vis svaret

Overføring av aksjer til ektefelle

Jeg ønsker å gi min kone en del aksjer som nå er registrert på meg – må jeg melde ifra til noen om dette? Overføring av aksjer til ektefelle anses…

Vis svaret

Kjøp av festetomt

Jeg har en utleiebolig som er direktelignet på festetomt. Jeg kan få kjøpt festetomten for 150.000 kroner. Jeg skal fortsette å leie ut huset i mange år fremover. Kan jeg trekke fra denne kjøpesummen på selvangivelsen?

Vis svaret