Diverse

Skattlegging av diplomater

Min kone er ansatt i utenrikstjenesten. I hele fjor jobbet hun som diplomat ved en norsk ambassade. Hun omfattes av skattereglene for utsendte utenrikstjenestemenn. Hvor skal skattemeldingen leveres, og vil hun motta ferdigutfylt skattemelding? Jeg har hørt at diplomater bare må skatte av fast eiendom som ligger i Norge, og ikke annen formue. Stemmer det?

Vis svaret

Liten skatteevne – nedsatt skatt?

Går det en spesiell grense på inntekten for å kunne få nedsatt skatt på grunn av liten skatteevne, eller er det flere ting som spiller inn?

Vis svaret

Skatt på hobbyen?

Jeg driver med husflid/hobby ved siden av min deltidsjobb. Jeg ser på dette som en hobby, men etter hvert selger jeg en del både privat og på messer, som gir meg noe inntekter. Jeg er usikker på om denne inntekten er skattepliktig.

Vis svaret

Privat pensjonssparing

Er det riktig at man får fradrag for privat pensjonssparing? I tilfelle hva regnes som privat pensjonssparing og hvor kan jeg skrive dette i skattemeldingen? Jeg sparer et beløp i fond en gang per måned.

Vis svaret

Erstatning etter ulykke

I 2016 var jeg utsatt for en båtulykke, og ble skadet. Etter ulykken jobber jeg bare i 50 prosent stilling. I 2018 har jeg blitt enig med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret. Jeg får dekket tapt arbeidsinntekt fra ulykkesdagen og frem til i dag, tap i fremtidig erverv, og menerstatning. Hva må jeg skatte av? Må jeg skatte av alt i 2018, eller kan jeg fordele det på 2016-2018. Jeg har krav på renter for perioden 2016-2018. Er rentene skattepliktige?

Vis svaret

Kjedebrev om skattefradrag «kontohold»

Jeg har fått et kjedebrev per mail hvor det opplyses at alle kan føre et fradrag på kr. 2.000,- i skattemeldingens post 3.3.7 «Kontohold». Medfører dette riktighet?

Vis svaret

Skattemelding for «tomt» selskap

Jeg har et enkeltpersonforetak registrert på meg som det ennå ikke har vært noen inntekter i – altså et «tomt selskap». Hva må jeg gjøre overfor skattemyndighetene i skattemeldingen?

Vis svaret

1000 kroner skattefritt

Må det ved utbetaling av skattefritt beløp på 1.000 kroner foretas innberetning? Er alder på arbeidstakeren av betydning? Hvor mange ganger kan denne «modellen» brukes på samme person i løpet av et år?

Vis svaret