Bil

Reisefradrag – firmabil

Jeg har firmabil i jobben, og har altså ikke noen utgifter til å komme meg på jobben. Da får jeg vel heller ikke noe reisefradrag hjem-arbeid?

Vis svaret

Fri bil og kilometergodtgjørelse?

Jeg er ansatt i et aksjeselskap og har en ordning med fri bil, som jeg skatter av for fri bruk på vanlig måte. I tillegg til jobben min i selskapet har jeg betydelige politiske verv og kommunen utbetaler kilometergodtgjørelse til meg. Er det riktig at denne kilometergodtgjørelsen er skattefri?

Vis svaret

Reduksjon av skattepliktig kjøregodtgjørelse

Jeg kan dokumentere kjøring i jobben ved kjørebok. Arbeidsgiver har utbetalt fast kjøregodtgjørelse, men nå ser jeg av skattemeldingen at denne er behandlet som skattepliktig inntekt. Hva gjør jeg?

Vis svaret

Bilgodtgjørelse ved beredskapsvakt?

Jeg jobber for tiden ved et sykehus. I den forbindelse har jeg beredskapsvakt to ganger i måneden, hvor jeg kan bli tilkalt ved behov. Jeg bor 4 mil unna sykehuset. Kan sykehuset utbetale bilgodtgjørelse for reisen de gangene jeg blir tilkalt?

Vis svaret

Dekorasjon av firmabil

En av våre kunder bruker privatbil i firma. Bilen er dekorert med firmareklame over det hele (betalt av firmaet). Finnes det noen måte vår kunde kan få skattefri kompensasjon for dette, eventuelt godtgjort høyere sats kilometergodtgjørelse?

Vis svaret

Lønn eller firmabil?

Min kollega har bare vanlig kontantlønn, mens jeg har valgt å motta en litt lavere kontantlønn mot å få firmabil. Stemmer det at verdien av firmabilen ikke tas med i grunnlaget for tjenestepensjon? (Vi har innskuddspensjon).

Vis svaret

Aldersrabatt på firmabil

Jeg har hatt firmabil siden mars 2013. Bilen var da nyregistrert. Jeg kjører mindre enn 40.000 kilometer i yrket per år. Fra hvilket år gjelder aldersrabatten for meg (dvs 75 prosent av listepris)?

Vis svaret